КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ

Стаття 2

1. Коли Договори надають Союзові виключні повноваження в певній сфері, лише Союз

може здійснювати законодавчу діяльність й ухвалювати юридично обов’язкові акти;

держави-члени мають право діяти в цій сфері самостійно, лише якщо вони отримали від

Союзу належні повноваження або для впровадження правових актів Союзу.

2. Коли Договори надають Союзові спільні з державами-членами повноваження в

певній сфері, то і Союз, і держави-члени можуть здійснювати законодавчу діяльність і

ухвалювати юридично обов’язкові акти в цій сфері. Держави-члени здійснюють свої

повноваження в обсязі, в якому Союз не застосовує свої повноваження. Держави-члени

також здійснюють свої повноваження в обсязі, в якому Союз вирішив припинити

здійснення своїх повноважень.

3. Держави-члени координують КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ свою економічну політику та політику зайнятості на

передбачених у цьому Договорі засадах, які має право визначати Союз.

4. Союз має повноваження відповідно до положень Договору про Європейський Союз

визначати та реалізовувати спільну зовнішню та безпекову політику, включаючи

поступове формування спільної оборонної політики.

5. У певних сферах і згідно з умовами, встановленими в Договорах, Союз має

повноваження вживати заходів, що підтримують, координують та доповнюють дії держав-

членів, не заступаючи їхніх повноважень в цих сферах.

Юридично обов’язкові правові акти Союзу, ухвалені на підставі положень Договорів

стосовно цих сфер, не тягнуть за собою гармонізацію законів або підзаконних актів

держав-членів.

6. Обсяг та механізми здійснення повноважень Союзу в КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ кожній сфері визначаються

окремими положеннями Договорів щодо кожної сфери.

9.5.2008 UA Офіційний вісник Європейського Союзу С 115/51

Стаття 3

1. Союз має виключні повноваження в таких сферах:

(a) митний союз;

(b) встановлення правил конкуренції, необхідних для функціонування внутрішнього

ринку;

(c) монетарна політика – для держав-членів, валютою яких є євро;

(d) збереження морських біологічних ресурсів у рамках спільної політики в сфері

рибальства;

(e) спільна торгівельна політика.

2. Союз також має виключні повноваження укладати міжнародні угоди, якщо

укладання таких угод передбачене законодавчим актом Союзу або є необхідним для

надання Союзу можливості здійснювати свої внутрішні повноваження, або тією мірою,

якою їх укладання може вплинути на спільні правила або змінити їхній обсяг.

Стаття КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ 4

1. Союз поділяє повноваження з державами-членами, коли Договори надають йому

повноваження, що не стосується сфер, зазначених у статтях 3 та 6.

2. Спільні для Союзу та держав-членів повноваження стосуються таких головних сфер:

(a) внутрішній ринок;

(b) соціальна політика в аспектах, визначених у цьому Договорі;

(c) економічна, соціальна та територіальна єдність;

(d) сільське господарство та рибальство, за винятком збереження морських біологічних

ресурсів;

(e) довкілля;

(f) захист прав споживачів;

(g) транспорт;

(h) транс’європейські мережі;

(i) енергетика;

С 115/52 UA Офіційний вісник Європейського Союзу 9.5.2008(j) простір свободи, безпеки та справедливості;

(k) спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я в аспектах, визначених у цьому

Договорі.

3. Союз має КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ повноваження провадити діяльність у сферах досліджень, технічного

розвитку та космосу, зокрема визначати та реалізовувати програми; проте здійснення

цих повноважень не повинне перешкоджати державам-членам здійснювати їхні

повноваження.

4. Союз має повноваження здійснювати діяльність та провадити спільну політику у

сферах співпраці з питань розвитку та гуманітарної допомоги; проте здійснення цих

повноважень не повинне перешкоджати державам-членам здійснювати їхні

повноваження.

Стаття 5

1. Держави-члени координують свою економічну політику в межах Союзу. З цією

метою Рада ухвалює заходи, зокрема загальні керівні принципи щодо такої політики.

До держав-членів, валютою яких є євро, застосовуються спеціальні положення.

2. Союз вживає заходів, що забезпечують координацію політики зайнятості держав-

членів, зокрема шляхом визначення керівних принципів для КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ такої політики.

3. Союз може висувати ініціативи для забезпечення координації соціальної політики

держав-членів.

Стаття 6

Союз має повноваження вживати дій для підтримки, координації та доповнення дій

держав-членів. Сферами таких дій на європейському рівні є:

(a) охорона та зміцнення здоров’я людини;

(b) промисловість;

(c) культура;

(d) туризм;

(e) освіта, професійне навчання, молодь та спорт;

9.5.2008 UA Офіційний вісник Європейського Союзу С 115/53

(f) цивільний захист;

(g) адміністративне співробітництво.

РОЗДІЛ ІІ


documentawxucpt.html
documentawxukab.html
documentawxurkj.html
documentawxuyur.html
documentawxvgez.html
Документ КАТЕГОРІЇ ТА СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ СОЮЗУ