Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття

Тема 1. Предмет та метод економічної теорії

1.Становлення й основні етапи розвитку економічної теорії як науки (ст.5)

2.Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами (ст.7)

3.Методи економічних процесів і явищ та їхня класифікація (ст.8)

4.Економічні категорії та закони (ст.9)

5.Функції економічної теорії (ст.10)

6.Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економ. Наук (ст.11)

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності

1.Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку (ст.12)

2.Економічні потреби й економічні інтереси, їхня суть та структура (ст.13)

3.Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем (ст.15)

4.Власність, її суть, форми і місце в економічній системі Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття (ст.17)

5.Місце і роль людини в економічній системі (ст.19)

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

1.Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво (ст.21)

2.Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок (ст.22)

3.Ефективність виробництва: її сутність, економічні і соціальні показники (ст.23)

4.Форми організації суспільного виробництва: натуральна і товарна (ст.23)

5.Економічні та неекономічні блага. Товар та його властивості (ст.25)

6.Альтернативні теорії вартості (ст.25)

Тема 4. Теорія грошей

1. Теоретичні концепції виникнення грошей і їхньої суті (ст.27)

2. Функції грошей (ст.29)

3. Грошовий обіг і його закони (ст.30)

4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи (ст.31)

5. Валютні курси. Конвертованість грошей (ст.33)

6. Інфляція, її сутність Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття, причини, види і соціально-економічні наслідки (ст.34)

Тема 5. Ринкова економіка: суть, функції та структура

1. Ринок, його сутність, структура, суб’єкти (ст.37)

2. Функції ринку та умови його функціонування і розвитку (ст. 39)

3. Попит, пропозиція та закони, що їх регулюють (ст.39)

4. Сутність та основні елементи інфраструктури ринку (ст.42)

5. Сучасні національні моделі ринкової економіки (ст.42)

Тема 6. Конкуренція та монополія у ринковій економіці

1. Конкуренція: сутність та роль у ринковій економіці (ст.44)

2. Види конкуренції та методи конкурентної боротьби (ст.45)

3. Сутність та причини виникнення монополізму (ст. 46)

4. Організаційні форми монополістичних структур (ст. 47)

5. Основні типи ринкових структур досконалої та недосконалої конкуренції (ст.47)

6. Негативні наслідки монополізації економіки. Антимонопольне законодавство Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття та антимонопольна політика (ст. 48)

Тема 7. Капітал як економічна категорія. Оборот капіталу

1. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма (ст. 50)

2. Авансовий капітал та його структура (ст. 52)

3. Оборот капіталу та його швидкість (ст.52)

4. Основний і оборотний капітал. Капітал обігу (ст. 53)

5. Фізичний і моральний знос основного капіталу (ст. 54)

6. Витрати виробництва і прибуток промислового капіталу. Маса і норма прибутку (ст. 55)

Тема 8. Капітал сфери обігу

1. Сфера обігу в ринковій економіці (ст. 57)

2. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов (ст. 58)3. Позичковий капітал і позичковий процент (ст. 60)

Тема8:Капітал сфери обігу

1.Сфера обігу в ринковій економіці 57

2.Торговельний капітал та його еволюція за сучасний умов 58

3. Позичковий капітал і Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття позичковий процент 60

Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття

1.Сутність доходу як ек. категорії. Види, джерела і рівень доходів 63

2.Функціональний і персональний розподіл доходів 64

3.Структура і джерела сімейних доходів 66

4.Заробітна плата, її сутність, форми, рівень і системи 67

5.Зайнятість і безробіття:суть, причини, форми 68

6.Необхідність і сутність системи соціального захисту населення 69


documentawxsrqf.html
documentawxszan.html
documentawxtgkv.html
documentawxtnvd.html
documentawxtvfl.html
Документ Тема9:Доходи і заробітна плата. Зайнятість і безробіття